Được danh là thành công

Được danh là thành công

Trong thời gian cầm quyền gần một năm rưỡi đến nay ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới chỉ gặp...