Những hòn đảo kỳ lạ bậc nhất thế giới hiện nay: 'Anh ghét em' là tỏ tình, bỏ tiền ra mua thì cũng bỏ mạng

Những hòn đảo kỳ lạ bậc nhất thế giới hiện nay: 'Anh ghét em' là tỏ tình, bỏ tiền ra mua thì cũng bỏ mạng

Một hòn đảo mà câu 'Anh ghét em' sẽ được hiểu như lời tỏ tình chân thành nhất. Một hòn đảo mà lũ mèo mới là chủ nhân, được người người tôn kính như thánh thần. Một hòn đảo mà ai bỏ tiền ra mua cũng mất mạng hoặc khánh kiệt... Bạn đã từng biết đến chúng chưa?