Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

.

(Kinh tế) - Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21-5-2018 và được công bố toàn văn ngày 22-5.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/7/2018, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng bảng lương mới theo mức tăng của lương cơ sở.

images982925_IMG_1733

Sắp tới tiền lương sẽ thay đổi như thế nào?

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được áp dụng các bảng lương như sau:

Mẫu bảng lương mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu bảng lương mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

1. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Áp dụng đối với công chức loại A3, A2, A1, A0 và loại B, loại C.

2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Áp dụng đối với viên chức loại A3, 2, 1, 0 và loại B, loại C.

3. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Áp dụng đối với Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

caicachtienluongnq27tw7-01_klub

Lâm Quang Dũng (Tổng hợp)

Theo dõi Chủ Tịch Nước qua Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên:
Tweet
Từ khóa: cải cách lương, lương, tăng lương
Nguồn: trandaiquang.org