Hết sức cân nhắc

.

Điều này, theo Bộ Tài chính là “phù hợp với quy định mức thuế suất thuế tài sản của các nước”, khai thác tốt nguồn thu từ thuế tài sản, đảm bảo thuế tài sản là nguồn thu ổn định của ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước.

Rất nhiều quốc gia trên thế giới tính thuế tài sản. Mục tiêu của thuế tài sản không chỉ là để tăng thu ngân sách, mà mục tiêu chính của nó là để điều tiết giữa những người chiếm hữu quá nhiều tài sản với những người không có cơ hội chiếm hữu thứ tài sản. Đặc biệt là đối với những tài sản hữu hạn, không phải vô hạn.

Ví dụ như đất đai - bất động sản không phải là muốn có bao nhiêu cũng được. Trong trường hợp như thế, chẳng hạn như một người nào đó có nhiều tiền, dùng tiền để chiếm hữu nhiều tài sản đất đai để đấy thì đương nhiên những người khác sẽ mất đi cơ hội có nhà… Thế thì rõ ràng người ta phải dùng biện pháp đánh thuế để chống chuyện anh chiếm hữu bất bình đẳng trong xã hội, chống đầu cơ. Cho nên tôi cho rằng việc đánh thuế tài sản, đặc biệt là thuế đất và nhà thì phải có.

Tuy nhiên, nếu như chúng ta đề ra mức đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên thì lại không hợp lý và không đúng với mục tiêu để điều tiết. Tức là gì, mục tiêu của chúng ta là đánh vào những người chiếm hữu thứ tài sản đó nhiều hơn bình thường của xã hội. Khi đánh thuế thì anh sẽ bớt đầu cơ, nhường cơ hội chiếm hữu thứ tài sản đó cho những người khác.

Vậy nhưng nếu chúng ta xác định mức khởi điểm từ 700 triệu đồng thì rõ ràng là hầu như tất cả mọi người đều phải chịu thuế, khi đó mục tiêu điều tiết sẽ không còn nữa. Cho nên cần tính toán lại mức khởi điểm tính thuế cho hợp lý.

Nếu chúng ta đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng thì nhà ở dành cho người thu nhập thấp cũng là khoảng 700 triệu, thậm chí trên 700 triệu. Nhà nước đã hỗ trợ người ta mua được cái nhà, bây giờ lại phải trả tiền thuế đó thì vô lý quá!

Trước đây, có ý kiến cho rằng nên đánh thuế người có từ ngôi nhà thứ hai trở đi. Nhưng trên thực tế, người có 2 ngôi nhà nhưng chưa chắc đã bằng diện tích hay giá trị của người có 1 ngôi nhà. Cho nên trên thế giới người ta thường đánh thuế theo giá trị hoặc diện tích bình quân đầu người sử dụng. Như thế nó sẽ đảm bảo đúng nghĩa điều tiết.

Tôi nghĩ, vấn đề này khi tính toán áp dụng ở Việt Nam thì phải hết sức cân nhắc và tính toán cho kỹ.

Thở dài trước đề xuất đánh thuế nhà

PGS.TS kinh tế Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Nguồn: batdongsan.enternews.vn