Australia-Việt Nam hợp tác vì bình đẳng giới trong các sáng kiến phát triển

.

Ngày 15/05 tại Hà Nội, Chương trình Australia cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (AU4Skills), (một hợp phần của Chương trình hợp tác Phát triển Australia - Việt Nam), ra mắt Khóa học ngắn hạn Học bổng chính phủ Australia về "Thực hiện Dự án nhằm Phát huy Tiềm năng giới".  

Australia-Việt Nam hợp tác vì bình đẳng giới trong các sáng kiến phát triển - ảnh 1Khóa học ngắn hạn "Thực hiện dự án, phát huy tiềm năng giới" 

Khóa học nhằm giúp các cán bộ quản lý cấp trung, bao gồm cả nam giới và nữ giới, của các cơ quan nhà nước và đối tác trọng yếu của Chính phủ Australia tại Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến bình đẳng giới.

Phát biểu tại Hôi thảo, Đại sứ Australia tại Viêt Nam Craig Chittick nhấn mạnh: “Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là phần quan trọng trong mối quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam. Lợi ích kinh tế và xã hội khi phụ nữ phát huy hết tiềm năng của bản thân là rất lớn và phát triển kinh tế hòa nhập hơn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này đặc biệt đúng khi Việt Nam là quốc gia đi đầu trong khu vực về sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động và trong giáo dục.”

Australia-Việt Nam hợp tác vì bình đẳng giới trong các sáng kiến phát triển - ảnh 2Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hi vọng rằng, các học viên khi áp dụng những kỹ năng, kiến thức được chia sẻ trong khóa học này sẽ giúp thúc đẩy tiến bộ về bình đẳng giới của Việt Nam, đồng thời mang lại những lợi ích kinh tế - xã hội thông qua sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong nền kinh tế”.

Bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu của cả Australia và Việt Nam. Chính phủ Australia cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 2011- 2020. Các mục tiêu chính của chiến lược bao gồm hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo, trao quyền kinh tế và an toàn của phụ nữ, cũng là những ưu tiên của chính phủ Australia.

Australia-Việt Nam hợp tác vì bình đẳng giới trong các sáng kiến phát triển - ảnh 3Quang cảnh hội thảo 

Hỗ trợ của chính phủ Australia nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam được thực hiện thông qua hai phương thức chính: Thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã ra mắt Chiến lược về Bình đẳng giới cho Việt Nam năm 2016. Theo đó, Australia yêu cầu mọi cơ quan chính phủ của Australia tại Việt Nam thực hiện và báo cáo về các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Thứ hai, Australia cũng đặt mục tiêu – phụ nữ sẽ được hưởng lợi đáng kể từ các khoản đầu tư viện trợ của Chương trình hỗ trợ trong mọi lĩnh vực.

Sau 6 ngày tham gia lớp tiền khóa học tại Việt Nam, các học viên sẽ tới Australia học chuyên sâu trong hai tuần.

Nguồn: vovworld.vn