Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Góp những bông hoa đẹp cho mùa xuân thành phố

.

Cải thiện diện mạo của Thủ đô

Trong năm 2017, Thành ủy, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỉ luật, kỉ cương, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện về diện mạo, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp hướng đến các tiêu chí đô thị ngày càng văn minh hiện đại.

Thành phố đã đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lí quy hoạch, quản lí trật tự xây dựng; khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lí nhà nước về quy hoạch của các cấp, các ngành; tăng cường Quy chế phối hợp quản lí trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lí trật tự xây dựng... 

Hội nghị đánh giá tình hình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Sở Xây dựng tổ chức

Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng; phối hợp với chính quyền địa phương xử lí các công trình vi phạm trật tự xây dựng nổi cộm và giải quyết các vụ việc nóng theo chỉ đạo của UBND thành phố và phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí;... Qua đó, năm 2017, công tác quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố cơ bản được duy trì, ổn định và đạt một số kết quả nhất định.

Trước hết phải kể đến công tác xây dựng kế hoạch; xây dựng văn bản; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ việc xây dựng kế hoạch công tác, xây dựng văn bản pháp luật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…, cho đến công tác quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (công tác quản lí trật tự xây dựng,giải quyết các trường hợp "siêu mỏng, siêu méo"), thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND về "Năm trật tự và văn minh đô thị", công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, rất tâm đắc khi đánh giá các kết quả đạt được của lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: “Năm qua, công tác quản lí trật tự xây dựng đô thị nói chung và tình hình xử lí các vụ việc vi phạm nổi cộm đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm đã giảm tỉ lệ các công trình xây dựng có phép, đúng phép tăng dần, góp phần vào cải thiện cảnh quan kiến trúc đô thị và điều kiện sinh sống của nhân dân. Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành và  sự quan tâm chỉ đạo của các Quận ủy, Huyện ủy, UBND cấp quận, cấp phường đặc biệt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong hoạt động xây dựng được các cấp chính quyền coi trọng hơn, các tổ chức, cá nhân đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng”.

Ông Dũng cho biết thêm trong năm 2017, công tác quản lí trật tự xây dựng được thống nhất triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành góp phần nâng cao vai trò công tác quản lí nhà nước về trật tự xây dựng và hạ tầng đô thị, phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lí kịp thời vi phạm TTXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng đã ban hành khoảng 350 văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lí đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lí, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lí trong công tác quản lí trật tự xây dựng và đã xử lí kỉ luật đối với 19 cán bộ, công chức, LĐHĐ thuộc Thanh tra xây dựng có vi phạm, kỉ luật bằng hình thức Khiển trách 15 trường hợp, Cảnh cáo đối với 4 trường hợp.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật góp phần vào việc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

Tiếp tục phát huy vai trò trong năm mới

Trên cơ sở những thành tựu gặt hái được, ông Nguyễn Việt Dũng, chia sẻ trong năm mới, Thanh tra Sở tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực xây dựng của thành phố. Đó là tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, thường xuyên đôn đốc, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lí dứt điểm các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng; Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lí quy hoạch, tăng cường kỉ cương trong quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thanh tra Sở cũng phối hợp với các Sở ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh Đề án kiện toàn về cơ cấu, tổ chức bộ máy của lực lượng thanh tra xây dựng khi chuyển các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn về UBND cấp huyện quản lí và xây dựng Quy chế phối hợp trong công quản lí trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng với UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, đảm bảo không chồng chéo chức năng nhiệm vụ, rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, cấp chính quyền trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lí vi phạm trật tự xây dựng, phù hợp các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lí thực tiễn.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng thanh tra xây dựng trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao năng lực trong việc soạn thảo biên bản, thiết lập hồ sơ kiểm tra, xử lí vi phạm trật tự xây dựng, giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ quản lí trật tự xây dựng.

Với những nỗ lực và quyết tâm như vậy, hi vọng mỗi mùa xuân sẽ là một mùa gặt hái thêm thành công mới của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội.

Thanh Hậu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn