Đại học Nông lâm TP HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

.

Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối với ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn các ngành như sau:


  • Tag:
  • điểm xét tuyên Đại học Nông lâm TP HCM 2018
  • điểm sàn Đại học Nông lâm TP HCM 2018
Nguồn: infonet.vn