TP.HCM: Đảng viên, cán bộ không được lạm dụng công quỹ khi hiếu hỷ

.
TP.HCM sẽ xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh khi tổ chức hiếu hỷ. Hình minh họa: Internet

Theo đó, các cơ quan cần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm.

Đặc biệt các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống, ngoài ra cần chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố cũng khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng; quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức; không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

Thành phố nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang.

Trước TP.HCM, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong tổ chức đám cưới, tổ chức trên tinh thần "vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm", cùng một số tiêu chí cụ thể như số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (hai họ mời chung thì không quá 600 người); không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, không mời khách trong giờ làm việc; không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...

  • Tag:
  • quy định cưới hỏi
  • quy định đám cưới đảng viên
  • nếp sống văn minh
  • lễ cưới tiết kiệm
Nguồn: infonet.vn